Поради специфичнастта на услугата, трудно можем да се ангажираме да бъдем конкретни в цените за аварийни електро услуги преди предварителен оглед на обектa от наш електротехник. Всяка отделна авария е различна сама по себе си откъм сложност и необходими материали, които трябва да се положат за отстраняването й.

Можем да Ви дадем точни цени след оглед на обектa от наш електротехник.

Забележка: Стойността за посещение е 30.00 лв. и тя се приспада при ангажиране за отстраняване на ремонт или монтаж.

ВАЖНО! Електроуреди ремонтираме в зависимост от вида им. Свържете се с нас!

Богатият ни опит в отстраняването на електро аварии по домовете ни е показал, че повечето от ремонтите са на стойност около 50.00 лв.

Пояснение: За определяне на крайната цена се вземат предвид следните параметри: обем на работа, необходимо време, техническо състояние на ел инсталцията и срок за изпълнение.

Ценоразпис

# Описание Мярка Цена /лв./
1 Откриване и отстраняване на къси съединения бр. по договаряне
2 Откриване на скрит или прекъснат проводник /със специален уред за откриване на прекъснати или скрити кабели/ бр. по договаряне
3 Ремонт на стълбищно осветление /отстраняване на проблем без монтаж на нов автомат/ ап. по договаряне
4 Свързване на готварска печка бр. 30.00 - 40.00
5 Монтаж на плафони и луни бр. 10.00 - 15.00
6 Монтаж на полилеи бр. 40.00 - 50.00
7 Монтаж на прожектори / до 2.5 м / бр. 30.00 - 100.00
8 Монтаж на прожектори / над 2.5 м / - По договаряне
9 Монтаж на електромери - 30.00 - 150.00
10 Монтаж на стълбищни автомати - 40.00
11 Ремонт на електроинсталации - По договаряне
12 Израждане на електроинсталации - По договаряне
13 Транспортни разходи за закупуване на материали - По договаряне
13 Минимална сума за отстраняване на проблем / ремонт по електрическа инсталация - 40.00