Електротехници за ремонт на дефектнотокова защита в София

Първото нещо, с което се свързва дефектоновата защита, е защита на нещо от някакъв ток, определен като дефектен. Какво обаче значи токът да бъде дефектен? Даже и да не ви се струва реално, тази интересна и хитра малка машина е в състояние да ви спаси живота. Също така тя може да предпази вашия дом от пожар, а даже и е задължителна за жилищните инсталации, както и за индустриални производствени инсталации.

Опасността от тока

Без електрическа енергия животът ни от доста време е немислим. Електричеството обаче има и тъмната си страна. Съвсем малко милиампери ток са достатъчни при преминаване през човешкото тяло да предизвикат много опасни, сериозни последствия. Може да се стигне дори до спиране на дишането и смърт.

Как ни удря ток?

Токовият удар може да се случи най-общо по два различни начина. Може да стане при директен допир до проводници, които са под напрежение или пък при докосване до метални корпуси на съоръжения и уреди, които по принцип би трябвало да бъдат токоизолирани. Въпреки това, като резултат от повреда на изолацията те попадат под напрежение.

Същевременно една от посочваните най-често причини за възникване на пожар е настъпила повреда в електрическата инсталация. Трябва да се вземе предвид нарушаването на изолацията на кабелите. То може да се случи след прегризване например от мишки, а може и да възникне поради старост или като последица от механични повреди. Дефектнотоковата защита е решението, с което да предпазим както себе си, така и собствеността си от директен случаен допир или пък от такива токове на утечки, които реално са прекалено малки, за да сработи предпазителя. Същевременно обаче са големи достатъчно, за да могат да предизвикат пожар или пък да доведат до реална опасност за здравето, а в някои случаи – даже смърт.

Действието на тази полезна система е напълно независимо от захранващото напрежение, а това е изключително важно. Гарантира ви, че можете да разчитате на дефектнотоковата защита по всяко едно време.

Ако нямате такъв тип защита и сте решили да започнете да я използвате, може да се доверите на elektrotehnik.info. Също в случай, че разполагате със защита, но по нея има някаква повреда, отново може да се обърнете към нас.