Електротехници за изнасяне на

електромерни табла на имотна граница

Има два варианта, при които изнасянето на електромерни табла на имотна граница е наложително. Единият вариант е, когато електроразпределителното дружество изиска това да бъде направено веднага, задължително. В тези случаи самите те извършват организацията около предоставянето на услугата по изнасяне на електромерни табла на имотна граница.

Възможно е и обаче частно лице само да прояви инициатива и да изяви желание електромерното му табло да бъде изнесено на имотна граница. Ако и вие сте решили да се възползвате от такава услуга, може да се обърнете към екипа на elektrotehnik.info. Ние ще извършим това за вас с наистина високо качество!

Кога да ни потърсите за извършване на услугата?

В случай, че планирате дейности около ремонт или пък саниране на сгради, които са присъединени към електроразпределителната мрежа или ако обектът е с ограничен достъп и по този начин се затруднява ежемесечното отчитане на консумираната електроенергия, тогава ви е предоставена възможността по своя собствена инициатива да организирате изнасяне на електромерното табло на границата на имота.

Специалистите на elektrotehnik.info извършват всички дейности, които са свързани с проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на изграденото ново съоръжение. Ако искате да извършим и за вас тази услуга, свържете се с нас, без да се колебаете. Ние сме доказали се специалисти в тази област. Ще дойдем на място, ще направим оглед и ще извършим необходимото. Може да сте спокойни и убедени, че всичко ще бъде извършено точно така, както трябва и отчитането ще е напълно коректно занапред.

Каква информация ви е необходима за извършване на услугата?

Когато се свържете с нас, за да заявите необходимостта от услугата, има неща, които ще обсъдим още преди посещението ни, така че трябва да сте подготвени със съответната информация. Ще е необходимо да ни предоставите точното наименование и адрес на обекта. Нужен е и номер и брой на измервателните точки, познат като ИТН, за които ще ползвате услугата. Трябва да оставите и телефонен номер и удобно време за предстоящото посещение.

Представител на нашата фирма ще се отзове възможно най-скоро, когато и за вас е удобно, на адрес. Ще огледаме, обсъдим и извършим всички необходими действия.